Over de stichting

Doelstelling

CityShapers is een vrijwilligersnetwerk dat als doel heeft om jongeren en jongvolwassenen in de stad Haarlem en de regio Kennemerland te inspireren en te ondersteunen om zich in te zetten voor anderen.

Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar de ander omzien en er voor elkaar zijn. Het team van CityShapers zoekt actief jongeren op om hen te verbinden aan mensen in een kwetsbare situatie en coördineert het samenspel tussen de hulpvrager en vrijwilliger.

Hulpvragen

Gesteund door het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie en in samenwerking met bestaande organisaties slaan wij bruggen tussen groepen.

We brengen bestaande hulpvragen in kaart en inspireren en motiveren jongeren om hier een helpende hand in te bieden. De kracht van de een is wat de ander nodig heeft. Of het nu gaat om hulp met taal, de hond uitlatenofklusjes in en om hethuis. Maar ook hulpvragen voor een langere periode, zoals het zoeken naar een maatje, pakken wij op

Initiatief

Het initiatief voor dit netwerk is ontstaan vanuit een behoefte die gezien werd door onder andere het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem en stichting Present. In hun samenwerking met allerlei andere partners in het sociaal domein merken zij dat jongeren nog maar weinig actief betrokken worden in vrijwilligersprojecten en hulpactiviteiten. Dit is een gemiste kans, omdat het een grote groep Haarlemmers is met veel potentie om zich in te zetten.

Hieruit kwam het idee voort om in Haarlem een vrijwilligersnetwerk voor jongeren op te zetten dat in nauwe samenwerking met de bestaande netwerken in kan spelen op de kansen die er liggen.

Contactgegevens

Stichting CityShapers
RSIN 860439367
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting CityShapers
Statutaire zetel Haarlem
Datum van oprichting 24-09-2019
Adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem
Telefoonnummer 06 5204 6181
E-mailadres info@cityshapers.nl; bestuur@cityshapers.nl;

Bestuurders
Titel Voorzitter
Naam Hans Luttik

Titel Secretaris
Naam Arianne Raamstijn
Titel Penningmeester
Naam Johan Hennipman
Titel adviseur fondsenwerving
Naam Berend Gunnink

Teamleden

Jurrin Reckers

Oprichter en netwerkcoördinator

+31652046181

Mieke van der Beek

Netwerkcoördinator

+31623174482

Danielle Schol

Projectcoördinator MDT

+31651474147

Barbara van der Meij de Bie

Projectcoördinator MDT missie

+31615647823

Mark Tamminga

Projectcoördinator MDT

+31658724848