Over de stichting

Doelstelling

CityShapers is een vrijwilligersnetwerk dat als doel heeft om jongeren en jongvolwassenen in de stad Haarlem en de regio Kennemerland te inspireren en te ondersteunen om zich in te zetten voor anderen.

Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar de ander omzien en er voor elkaar zijn. Het team van CityShapers zoekt actief jongeren op om hen te verbinden aan mensen in een kwetsbare situatie en coördineert het samenspel tussen de hulpvrager en vrijwilliger.

Werkzaamheden

We brengen bestaande hulpvragen in kaart en inspireren en motiveren jongeren om hier een helpende hand in te bieden. De kracht van de een is wat de ander nodig heeft. Of het nu gaat om hulp met taal, de hond uitlaten of klusjes in en om het huis. Maar ook hulpvragen voor een langere periode, zoals het zoeken naar een maatje, pakken wij op.

Ook helpen wij jongeren met het uitdenken en uitvoeren van hun eigen initiatief. Met onze hulp zetten zij projecten op voor hun buurt en buurtgenoten.

Initiatief

Het initiatief voor dit netwerk is ontstaan vanuit een behoefte die gezien werd door onder andere het netwerk Geloven in de Stad en stichting Present. In hun samenwerking met allerlei andere partners in het sociaal domein merken zij dat jongeren nog maar weinig actief betrokken worden in vrijwilligersprojecten en hulpactiviteiten. Dit is een gemiste kans, omdat het een grote groep is met veel potentie om zich in te zetten.

Daarom hebben wij in samenwerking met en als aanvulling op de bestaande vrijwilligersinitiatieven en sociale organisaties CityShapers opgericht. Zo profiteert iedereen mee van de vrijwillige inzet van jongeren!

Contactgegevens

Stichting CityShapers
RSIN 860439367
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting CityShapers
Statutaire zetel Haarlem
Datum van oprichting 24-09-2019
Adres Gedempte Oude Gracht 138, 2011GX Haarlem
Telefoonnummer 06 51474147
E-mailadres info@cityshapers.nl; bestuur@cityshapers.nl;

Bestuurders

Hans Luttik
Voorzitter

Arianne Raamstijn
Secretaris

Johan Hennipman
Penningmeester

Berend Gunnink
Adviseur fondsenwerving

Anne van der Lei
Personeelszaken
 

 

Jurrin Reckers

Oprichter en netwerkcoördinator

+31 6 52046181

Mieke van der Beek

Netwerkcoördinator

+31 6 23174482

Ineke Koster

Projectcoördinator

Mark Tamminga

Projectcoördinator MDT

+31 6 58724848