Over de stichting

Doelstelling

CityShapers is een vrijwilligersnetwerk dat als doel heeft om jongeren en jongvolwassenen in de stad Haarlem en de regio Kennemerland te inspireren en te ondersteunen om zich in te zetten voor anderen.

Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar de ander omzien en er voor elkaar zijn. Het team van CityShapers zoekt actief jongeren op om hen te verbinden aan mensen in een kwetsbare situatie en coördineert het samenspel tussen de hulpvrager en vrijwilliger.

Hulpvragen

Gesteund door het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie en in samenwerking met bestaande organisaties slaan wij bruggen tussen groepen.

We brengen bestaande hulpvragen in kaart en inspireren en motiveren jongeren om hier een helpende hand in te bieden. De kracht van de een is wat de ander nodig heeft. Of het nu gaat om hulp met taal, de hond uitlatenofklusjes in en om hethuis. Maar ook hulpvragen voor een langere periode, zoals het zoeken naar een maatje, pakken wij op

Initiatief

Het initiatief voor dit netwerk is ontstaan vanuit het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem in samenwerking met stichting Present. In hun samenwerking met andere partners merken zij dat jongeren nog maar weinig actief betrokken worden in vrijwilligersprojecten en hulpactiviteiten. Dit is een gemiste kans, omdat het een grote groep Haarlemmers is met veel potentie om zich in te zetten.

Hieruit kwam het idee voort om in Haarlem een vrijwilligersnetwerk voor jongeren op te zetten dat in nauwe samenwerking met de bestaande netwerken in kan spelen op de kansen die er liggen.

Contactgegevens

Stichting CityShapers
RSIN 860439367
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting CityShapers
Statutaire zetel Haarlem
Datum van oprichting 24-09-2019
Adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem
Telefoonnummer 06 5204 6181
E-mailadres info@cityshapers.nl; bestuur@cityshapers.nl;

Medewerkers
Titel
Pionier
Naam Jurrin Reckers
Telefoonnummer 06 5204 6181
E-mailadres jurrin@cityshapers.nl

Bestuurders
Titel Voorzitter
Naam Luttik, Hans

Titel Secretaris
Naam van Zijll –Esveldt, Elisabetha
Titel Penningmeester
Naam Haan –van der Meijden, Amanda