Organisatie

Stichtingsbestuur

Aan het hoofd van CityShapers staan tenminste drie bestuursleden. Dat zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn actief betrokken bij het beleid en de financiën. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

Coördinatieteam

Het coördinatieteam bestaat uit parttime betaalde krachten, aangevuld met vrijwillige medewerkers. Door verschillende partijen (vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, hulpvragers, religieuze instellingen, scholen) aan elkaar te verbinden, kan het netwerk op effectieve wijze hulpvragen oppakken. Het coördinatieteam koppelt vrijwilligers aan hulpvragen, organiseert projecten voor groepen, organiseert inspirerende activiteiten en verzorgt toerusting voor vrijwilligers.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Door vrijwilliger te worden maken jongeren zichzelf vrijblijvend inzetbaar voor een project naar keuze. Tijdens de aanmelding kunnen de vrijwilligers aangeven welke hulp zij willen bieden en via welk communicatiemiddel zij hulpvragen willen ontvangen. De jongeren kunnen ook zelf actief reageren op hulpvragen. CityShapers biedt verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk invulling te geven. Afhankelijk van de hulpvraag kan de hulp individueel, samen met andere vrijwilligers of als groep gerealiseerd worden. Waar nodig of gewenst kan CityShapers vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Vrijwilligers dienen zich ten alle tijde te houden aan de Gedragscode vrijwilligers

Inspiratienetwerk TijdVoorActie

CityShapers is aangesloten bij het Inspiratienetwerk TijdVoorActie, een landelijk netwerk van jongeren vrijwilligersnetwerken, actief in 25 steden. Inspiratienetwerk TijdVoorActie biedt ondersteuning, begeleiding en coaching bij de start en ontwikkeling van deze jongerenvrijwilligersnetwerken. Jonge pioniers van vrijwilligersnetwerken uit het hele land ontmoeten elkaar met regelmaat. TijdVoorActie bied hen een expertisecentrum waarin zij kunnen groeien en zichzelf professionaliseren.