Missie / Visie / Doel

Missie
De missie van stichting CityShapers is dat jongeren een netwerk gaan bieden aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben. Dit leid tot duurzame en stimulerende contacten. Het leert jongeren in te zien dat zij van grote waarde zijn voor de mensen om hen heen. Voor ons komt deze missie voort uit een christelijk mens- en wereldbeeld, maar ook mensen met een andere inspiratie kunnen hierbij aansluiten.

Visie
De visie van stichting CityShapers voor de regio Haarlem is dat het een regio wordt voor jong en oud, waarin alle groepen mensen evenwichtig en positief met elkaar samenleven. Er is een fijne dynamiek waarin mensen naar elkaar omkijken. Eenzaamheid wordt teruggedrongen doordat jongeren en andere groepen betrokken zijn bij elkaar.

Jongeren zijn de drijvende kracht in de samenleving. Met hun energie en enthousiasme zetten zij hun talenten in voor hun medemensen op allerlei manieren. Zij maken de samenleving tot een levendig geheel waarin iedereen geïnspireerd wordt om zichzelf te zijn. Iedereen kan meedoen in deze samenleving, ongeacht welke achtergrond je hebt. Deze manier van samen leven draait niet zo zeer om het doen van vrijwilligerswerk, maar om de waarde dat we naar onze medemens omzien. Naar elkaar omzien is een vanzelfsprekendheid in onze visie en daardoor hoeft niemand zich alleen te voelen. We leven met elkaar samen en daardoor geeft iedereen persoonlijk meer betekenis aan zijn of haar eigen leven.

Deze visie geven wij door aan jongeren om hen maatschappelijk bewust te maken. Jongeren zetten zich hier voor in en weten welk doel zij voor ogen hebben. Het begint met een vriendelijke sfeer op straat en actief zijn in je eigen omgeving. Wij dagen jongeren uit om na te denken over zingeving, mensbeeld en wereldbeeld.

Doel
Het doel van CityShapers staat beschreven in onze statuten:

A. Het inspireren en ondersteunen van jongeren om individueel of gezamenlijk actief en betrokken aanwezig te zijn in de samenleving van Haarlem en de omliggende plaatsen.
B. Het ondersteunen van jongeren die hulp en een netwerk bieden aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben.