Bijdragen

Staat u achter onze missie om kwetsbare mensen in onze regio te helpen? Dan kunt u op allerlei manieren aan ons werk bijdragen. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, projectcoördinatoren en andere medewerkers.

Wij snappen dat het lang niet altijd mogelijk is om op deze manieren betrokken te zijn bij CityShapers. Als u ons toch wil helpen om onze missie uit te voeren, kunt u ons ook financieel ondersteunen. Door een financiële bijdrage maakt u het voor ons mogelijk om hulpvragen in de regio op te lossen. Het maakt niet uit of u een grote, kleine, eenmalige of structurele bijdrage doet. Alles draagt bij om het verschil te maken. Wij, maar ook de kwetsbare mensen in de stad, zijn u dankbaar voor wat we mogen ontvangen.

U kunt uw gift overmaken op het onderstaande bankrekeningnummer:

NL68 TRIO 0788 8220 20
Ten name van: Stichting Impact in Actie
Onder vermelding van: Algemene ondersteuning netwerk CityShapers

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting CityShapers heeft een aanvraag gedaan om een ANBI-status te verkrijgen. Giften aan Stichting CityShapers zijn daarom fiscaal aftrekbaar. RSIN: 860439367