Bijdragen

Staat u achter onze missie om kwetsbare mensen in de regio Kennemerland en in Haarlem te steunen? Dan kunt u op allerlei manieren aan ons werk bijdragen. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, projectcoördinatoren en andere medewerkers. Vul het contactformulier in om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Wij snappen dat het lang niet altijd mogelijk is om op deze manieren betrokken te zijn bij CityShapers. Als u ons toch wil helpen om onze missie uit te voeren, kunt u ons ook financieel ondersteunen. Door een financiële bijdrage maakt u het voor ons mogelijk om hulpvragen in de regio Kennemerland te koppelen aan oplossingen. U kunt kiezen of u een grote, kleine, eenmalige of structurele bijdrage doet. Elke vorm van financiële steun kan het verschil te maken. Wij, maar ook de kwetsbare mensen in de stad, zijn u dankbaar voor wat we mogen ontvangen.

U kunt uw gift overmaken op het onderstaande bankrekeningnummer:

NL68 TRIO 0788 8220 20
Ten name van: Stichting CityShapers
Onder vermelding van: Algemene ondersteuning netwerk CityShapers

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting CityShapers heeft ANBI-status per 01-01-2021.
Giften aan Stichting CityShapers zijn daarom fiscaal aftrekbaar. RSIN: 860439367

Donatie

Bedrag